Korektura bakalářské/diplomové práce

V rámci služeb nabízím korektury specifické pro studentské práce. Studenti si mohou zvolit ze dvou možností korektur.

  • základní korektura bakalářské či diplomové práce
  • komplexní korektura bakalářské či diplomové práce

ZÁKLADNÍ KOREKTURA STUDENTSKÝCH PRACÍ

Zahrnuje pravopisnou, gramatickou a základní stylistickou korekturu. Cena této korektury je 35 Kč/NS.

KOMPLEXNÍ KOREKTURA STUDENTSKÝCH PRACÍ

Dále nabízím tzv. komplexní korekturu bakalářské či diplomové práce. Komplexní korektura obsahuje základní jazykovou korekturu (pravopis, gramatika, styl) a formální úpravu práce dle požadavků školy. Vše za velmi výhodnou cenu 45 Kč/NS. 

Komplexní korektura studentské práce:

  • korektura gramatiky,
  • základní stylistická úprava (formulace v souladu s požadavky odborného stylu, slovosled, čitelnost a srozumitelnost textu),
  • formální úprava textu (sjednocení fontů, zarovnání textu, vytvoření seznamů a rejstříků, vytvoření obsahu, úprava nadpisů a podnadpisů),
  • celkové zarovnání práce, úprava tabulek, vytvoření titulků u obrázků a tabulek,
  • převod do PDF.

V případě prací cizinců (nerodilých mluvčích) je stanovena individuální cena dle náročnosti práce.