Nabízím dva typy jazykové korektury:

Základní jazyková korektura 

Zahrnuje korekturu pravopisnou a gramatickou. Pravopisná korektura představuje opravu textu v souladu s pravidly českého pravopisu, jedná se tedy o opravy i/y, velkých počátečních písmen, interpunkce apod. Gramatická korektura zahrnuje kontrolu tvarů slov, vhodného spojování slov či spojování a navazování vět.

Cena základní korektury textu je 45 Kč za normostranu (viz ceník).

Rozšířená jazyková korektura

Rozšířená korektura představuje spojení základní korektury se stylistickou. Kromě výše uvedeného tedy zahrnuje také kontrolu výrazových prostředků odpovídajících danému stylu, vhodných termínů či frází, kontrolu slovosledu, vyšinutí z větné vazby, vhodné délky vět a srozumitelnosti textu.

Cena rozšířené korektury českého textu je 55 Kč za normostranu (viz ceník).