Zákazníkům poskytuji následující služby:

Jazyková korektura českých textů – zahrnuje korekturu gramatickou a základní stylistickou úpravu.

  • V rámci gramatické korektury je kontrolována pravopisná a morfologická správnost textu a překlepy.
  • Stylistická korektura zahrnuje základní stylistickou úpravu, jejímž cílem je maximální srozumitelnost, plynulost a čtivost textu.

Typografická úprava textu dle požadavků zákazníka.

  • V rámci typografické úpravy textu provádím například: sjednocení textu z hlediska fontů a velikosti písma, číslování a řazení stránek, úprava nadpisů a podnadpisů, vytvoření obsahu a rejstříků, úprava seznamu literatury dle normy, úprava chybného dělení slov na konci řádků, úprava chybného řazení znaků na konci řádků, zalamování a odsazení, převod do PDF…

Přehledný ceník služeb naleznete ZDE.