JAZYKOVÁ KOREKTURA ČESKÝCH TEXTŮ

  • Základní jazyková korektura (pravopis, gramatika)                                  45 Kč/NS
  • Rozšířená jazyková korektura (pravopis, gramatika, stylistika)           55 Kč/NS

Jedna normostrana = cca 1800 znaků včetně mezer. Cena korektury webových stránek je stanovena dle počtu znaků.

Pracuji o víkendech, svátcích i po večerech bez příplatku!!!

SLEVA PRO STUDENTY

Pro studenty je stanovena speciální cena korektury bakalářské či diplomové práce. Je možné zvolit tzv. základní korekturu práce, která zahrnuje pravopisnou, gramatickou a základní stylistickou korekturu. Cena této korektury je 35 Kč/NS.

Dále nabízím tzv. komplexní korekturu bakalářské či diplomové práce. Komplexní korektura obsahuje základní jazykovou korekturu (pravopis, gramatika, styl) a formální úpravu práce dle požadavků školy. Vše za velmi výhodnou cenu 45 Kč/NS.

Více informací o korektuře studentských prací naleznete na stránce Pro studenty.

Nejsem plátcem DPH. Ceny jsou konečné.

Každý text je specifický, proto obecně nelze přesně určit obtížnost tvorby textu a práce na něm. Proto Vám v případě zájmu na základě konzultace předem přesně určím cenu objednávky dle jejího charakteru a obtížnosti.

Specifické služby dle požadavků zákazníka, které nespadají do služeb zahrnutých v ceníku, jsou účtovány dle časové náročnosti práce. Cena jedné hodiny práce činí 250 Kč.